K 5 / POŽÁRNÍ OCHRANA

 

 

1 Každý člen hlídky si vylosuje jednu grafickou značku technických prostředků PO a přiřadí ji k odpovídajícímu prostředku.

2Každý člen hlídky si vylosuje 1 obrázek a ústně k němu určí jeden vhodný jeden nevhodný hasební prostředek (je možno použít pouze prostředky určené tabulkou). Prostředky užité jiným členem družstva se mohou opakovat.

 

Hodnocení

Za nesprávné přiřazení grafické značky obdrží hlídka 1 trestný bod -(max. 5 trestných bodů). Za každé nevhodné přiřazení hasebního prostředku obdrží hlídka 1 trestný bod -(max. 10 tr. bodů,

 

Hasební látky:

 

1. voda, PHP vodní

2. tlumice

3. písek, škvára, hlína

4. PHP CO/ "sněhový"

5. pěna, PHP pěnový

6. PHP práškový

 

Obrázky:

 

1. benzín, nafta, olej

2. el.rozvaděč pod proudem

3. knihy, archívy

4. sypké látky, volně ložené hobliny, jemná mechanika, video, počítač

 

                   Obrázek           Vhodné         Nevhodné
      benzín, nafta, olej       1.PHP práškový

      2.pěna, PHP pěnový

      1. voda, PHP vodní

      2. tlumice

      el.rozvaděč pod proudem       1.PHP CO/ "sněhový"

      2.PHP práškový

      1.voda, PHP vodní

      2. tlumice

       3. pěna, PHP pěnový

      knihy a archívy       1. PHP práškový        1. tlumice

       2. PHP CO/ "sněhový"

      sypké látky, volně ložené hobliny       1.voda, PHP vodní

      2.písek, škvára, hlína

      3.pěna, PHP pěnový

       1. PHP CO/ "sněhový"

       2. PHP práškový

jemná mechanika, video, počítače       1. PHP CO/ "sněhový"        1. voda, PHP vodní

       2. písek, škvára, hlína

       3. pěna, PHP pěnový

       4. PHP práškový

Pokud není možno zabezpečit fyzicky všechny technické prostředky na stanovišti kontroly, mohou být nahrazeny např. fotografiemi nebo obrázky.

Při hodnocení správnosti odpovědí v úkolu č. 2 je nutno se řídit správným řešením, uvedeným ve Směrnici (není možno uznat za správnou odpověď takovou, která není v souladu s řešením úkolu č. 2, i když by v praxi měla své opodstatnění).

Při určování vhodného a nevhodného hasebního prostředku stačí, když závodník řekne jeden hasební prostředek – není nutné, aby vyjmenoval všechny hasební prostředky, které jsou společně uvedeny pod jednotlivými čísly ve směrnici v tabulce (např. u sypkých látek stačí uvést jako vhodný prostředek pouze písek, není nutné uvádět i škváru a hlínu)